8x4

Terms Of Use

Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat wij op grond van de veelzijdige mogelijkheden en risico’s, die het Internet met zich meebrengt, ter bescherming van u en onszelf enkele algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website hebben moeten opstellen. Wij verzoeken u deze voorwaarden in acht te nemen.

1. Actualisering van deze gebruiksvoorwaarden
Op grond van de voortdurende technische en juridische vernieuwingen moeten wij de onderstaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleer daarom vóór elke gebruik van onze website, wanneer de laatste nieuwe versie op de website werd gezet. De laatste actualisering heeft in Februari 2007 plaatsgevonden.

2.Auteursrecht en andere (eigendoms-)rechten
"8x4", "BDF" en "Beiersdorf" zijn geregistreerde handelsmerken van de Beiersdorf AG. De volledige inhoud van onze website – incl. de teksten, afbeeldingen, grafische weergaven, audio- en videobestanden – zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld ons eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor publicitaire of commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd, gewijzigd, doorgestuurd, hergebruikt, gereproduceerd, commercieel worden gebruikt of op andere wijze worden benut. Wij wijzen u erop dat een overtreding tegen onze auteursrechten en onze overige eigendomsrechten civiel- en strafrechtelijke consequenties kan hebben.

3.Beperking van de aansprakelijkheid
Op deze website bevinden zich hyperlinks naar websites van andere aanbieders.  Beiersdorf AG geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele onwettige inhoud of andere wetsovertredingen op websites van andere aanbieders.

De informatie op deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Desondanks kunnen wij voor haar actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze website dient voor het verstrekken van algemene informatie en vervangt op geen enkele wijze enig medisch of specialistisch advies. In dat kader verzoeken wij u om een arts of vakman, die uw vertrouwen geniet, te raadplegen. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor handelingen, die op grond van deze website werden verricht.

De benutting van deze website en het downloaden van gegevens vindt plaats op eigen risico van de bezoeker. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor daaruit ontstane schades, met name aan databestanden en aan de hard- en/of software van de gebruiker.

4. Overige
Mocht een van deze bepalingen niet uitvoerbaar zijn of worden, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de onuitvoerbare bepaling zal een zodanige bepaling worden gebruikt, die op toelaatbare wijze het best tegemoet komt aan de belangen van de partijen.
In het commerciële verkeer is de rechtbank in Hamburg de bevoegde rechtbank