gebruiksvoorwaarden

Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat wij op grond van de veelzijdige mogelijkheden en risico’s, die het Internet met zich meebrengt, ter bescherming van u en onszelf enkele algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website hebben moeten opstellen. Wij verzoeken u deze voorwaarden in acht te nemen. Dank voor uw begrip.

1. Persoonlijke informatie

Bekijk onze juridische policy aangaande data privacy vragen.


2. Updates van de gebruiksvoorwaarden

Op grond van de voortdurende technische en juridische vernieuwingen moeten wij de onderstaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleer daarom vóór elke gebruik van onze website, wanneer de laatste nieuwe versie op de website werd gezet. De laatste actualisering heeft in Augustus 2010 plaatsgevonden.


3. Auteursrecht, merkrecht en andere (eigendoms-)rechten

Alle inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, foto’s, afbeeldingen en audio- en videobestanden zijn ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor particulier gebruik, dat wil zeggen niet voor openbaar of commercieel gebruik (downloads, reproducties).

Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.

Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Beiersdorf AG is niet toegestaan.


4. Voorbehoud van aansprakelijkheid

Deze website is bedoeld voor gebruikers van het land wat u selecteerde op www.8x4.com en in overeenstemming met de lokale wetgeving. De materialen op deze site, inclusief producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor andere locaties buiten dit juridische wetgevingsgebied. In aanvulling hierop zijn alle aanbiedingen, producten of diensten die via deze website gecommuniceerd worden van toepassing op het land wat u slecteerde. Voor andere landen zijn deze ongeldig. Bezoek www.nivea.com en selecteer je locatie om direct naar de geschikte site van uw land te gaan.

Alle zorgzaamheid is in acht genomen en informatie is geverifieerd op deze wbsite. Desalnietemin, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor haar onderwerpen, accuraatheid, compleetheid of kwaliteit.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG kent de inhoud van websites van derde partijen niet en biedt geen garantie of aansprakelijkheid voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derde partijen. Deze website is ontworpen om algemene informatie te bieden en vormt op geen enkele wijze een vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.


5. Afsluitende voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt in enig rechtsgebied dan blijft de geldigheid en/of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van deze bepalingen en voorwaarden onverlet van kracht.


Beiersdorf AG
Corporate Communications
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg
Germany
Telephone: +49 (40) 4909-0
Fax: +49 (40) 4909-3434