privacy policy

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) weet dat de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan, van groot belang is voor onze gebruikers. Daarom willen wij laten zien welke informatie wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mail of postadressen. Beiersdorf verzamelt geen persoonsgegevens van u behalve wanneer u die gegevens specifiek verstrekt (bijv. om u in te schrijven voor e-mailnieuwsbrieven, om deel te nemen aan een onderzoek, prijsvraag of sweepstake, om monsters of brochures te bestellen of om informatie op te vragen) en toestemming geeft voor gebruik daarvan.

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen, gebruikt of overgedragen overeenkomstig uw instemming en voor zover – met betrekking tot inhoud en tijd – dit nodig is in elk specifiek geval, bijv. om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of om u te informeren over de resultaten van een prijsvraag of sweepstake.

Hiervoor kan het voor Beiersdorf nodig zijn om persoonsgegevens voor verdere gegevensverwerking over te dragen aan andere bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in het kader van de verzending van goederen, de distributie van reclamemateriaal of voor het doeleinde van prijsvragen. Beiersdorf wil dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze instructies en in naleving van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.  

Voor elke andere overdracht van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de overdracht van inloggegevens van onze website aan een derde sociale gemeenschapswebsite of internetdienst zoals Facebook of Twitter, is uw voorafgaande expliciete toestemming nodig. Beiersdorf garandeert dat zij uw persoonsgegevens niet verkoopt of verhuurt aan een derde partij. Het kan echter nodig zijn om informatie over u bekend te maken, indien dit wettelijk is vereist of in reactie op dwingende overheidsverzoeken. 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen, gebruikt of overgedragen overeenkomstig uw instemming en voor zover – met betrekking tot inhoud en tijd – dit nodig is in elk specifiek geval, bijv. om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of om u te informeren over de resultaten van een prijsvraag of sweepstake.

Hiervoor kan het voor Beiersdorf nodig zijn om persoonsgegevens voor verdere gegevensverwerking over te dragen aan andere bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in het kader van de verzending van goederen, de distributie van reclamemateriaal of voor het doeleinde van prijsvragen. Beiersdorf wil dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze instructies en in naleving van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.

 

Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens  ongeacht welk moment geheel of gedeeltelijk intrekken.


Recht tot informatie

Op verzoek kunnen we u informeren welke van uw persoonlijke data, als dit het geval was, gebruikt is tijdens uw bezoek aan onze website. Zend alstublieft al uw verzoeken hierover aan het hierboven vermelde adres.

 

Automatisch gegenereerde data (niet persoonlijke-data)

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen we automatisch algemene informatie die niet gerelateerd is aan uw persoon, e.g. uw naam van uw internet service provider (of bedrijfsnetwerk van uw bedrijf) de website die u bezocht voordat u op onze website kwam, informatie op onze website die u opvraagde, datum en tijd van het bezoek en het computersysteem en de browser die u gebruikte.


Cookies

Om het gebruik van onze website makkelijker te maken gebruiken wij ''cookies''. Cookies zijn kleine data units, opgeslagen op de harde schrijf van uw computer of web browser die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. We gebruiken de cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, om zodoende de navigatie te verbeteren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of een webpagina is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of een bezoeker onze website eerder heeft bezocht of dat het een eerste bezoek betreft. De cookies die wij gebruiken bewaren geen persoonlijke data of persoonlijke informatie. Als u geen cookies wil ontvangen configureert u uw webbrowser zodanig zodat zij alle cookies van de harde schijf van uw computer verwijderd. Blokkeer alle cookies of ontvang een waarschuwing voordat cookies worden opgeslagen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan nagaan hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, waaronder ook uw geanonimiseerde IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u en anderen de website gebruiken, om rapporten te maken voor de beheerder van de website en voor het ontwikkelen c.q. beschikbaar stellen van nieuwe services op het gebied van website- en internetgebruik. Google is gerechtigd om deze informatie door te geven aan derden indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden deze informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere data die Google beheert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-instellingen aan te passen. Maar let op: als u dat doet is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met het datagebruik en de dataverwerking door Google, zoals hierboven staat omschreven.
Wilt u niet dat een door uw gebruik van deze website gegenereerde cookie door Google wordt gedetecteerd, en dat gegenereerde data (inclusief uw IP-adres) niet worden doorgegeven aan Google, dan kunt u deze browser-plugin downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kinderen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen. Als wij merken dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt zonder de toestemming van de ouders of een andere wettelijke voogd van de kinderen, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Daarbij dienen wij ons te houden aan overeenkomstige instructies van u, in uw hoedanigheid als ouders of wettelijke voogden.

 

Veiligheid van de gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door ongeautoriseerde derde partijen


Updates en wijzigingen

Wij kunnen delen van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming op enig moment wijzigen of actualiseren zonder dat u hier vooraf van in kennis wordt gesteld. Wij verzoeken u af en toe terug te komen, zodat u weet in hoeverre de kennisgeving is gewijzigd of geactualiseerd. Wij vermelden de ingangsdatum van de kennisgeving